Kata Bilangan

Dalam bahasa Melayu, kata bilangan ialah kata yang menyatakan banyaknya benda. Kata bilangan ada enam jenis iaitu:

1.Kata bilangan tentu Contoh: satu, dua, tiga

2.Kata bilangan tak tentu Contoh: beberapa, banyak, segala

3.Kata bilangan himpunan Contoh: kedua-dua, berbulan-bulan

4.Kata bilangan pecahan Contoh: setengah, tiga suku

5.Kata bilangan pisahan Contoh: tiap-tiap, masing-masing

6.Kata bilangan tingkat Contoh: pertama, kedua, ketiga
Angry BirdsAngry BirdsAngry BirdsAngry BirdsAngry Birds