Kata Nama

•Kata nama merupakan kata yang merujuk kepada orang, binatang, tempat, benda maujud,

  benda bukan maujud dan sebagainya.
• Kata nama dapat digolongkan kepada:

Kata nama am

Kata nama khas

Kata Nama Am

• Kata nama am ialah kata yang menyatakan makna benda, perkataan, atau konsep yang umum

  sifatnya

• Kata nama am hidup. Contohnya: pengetua, ayam, guru, tentera dan kambing

• Kata nama am tak hidup. Contohnya: maktab, sekolah, persastuan, pertubuhan dan padang

• Kata nama am konkrit. Contohnya: kereta, lori, kapal terbang, gunung dan komputer

• Kata nama am abstrak. Contohnya: cerita, roh, masalah, pendapat dan kisah

Kata Nama Khas

Kata nama khas merupakan kata nama yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang

          khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar

Kata nama khas hidup. Contohnya: Perdana Menteri, Rosilawati dan Sang Kancil

Kata nama khas tak hidup. Contohnya: Kedah Darul Aman, Malaysia, Masjid Negara,
         Pahlawan Pasir Salak dan Panasonic
Angry BirdsAngry BirdsAngry BirdsAngry BirdsAngry Birds